Sverigedemokraterna i Tranås | Gör din plikt, kräv din rätt! | Sida 3

Sverigedemokraterna

Varmt välkommen till Sverigedemokraterna i Tranås!

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida. Vid frågor vänligen ta kontakt med någon utav nedanstående personer.

Ordförande
Thorbjörn Johansson

Barn och Utbildningsnämnden, ledamot
Kommunfullmäktige, ledamot
Förvaltningsrätten, nämndeman

Tel: 0702-15 76 48
thorbjorn.johansson@sd.se

Vice Ordf/Gruppledare
Björn Forsell

Kommunfullmäktige, ledamot
Kommunstyrelsen, ersättare

Tel: 0140-130 90, 0768-42 40 40
bjorn.forsell@sd.se

2:e Vice Ordförande
Hanna Forsell

Kommunfullmäktige, ledamot
Barn och Utbildningsnämnden, ersättare

Tel: 076-308 96 16
hanna.forsell@sd.se

Kassör
Rickard Wallin

Kommunfullmäktige, ledamot
Teknik och Griftegården, ledamot
Göta Hovrätt, nämndeman
Tranås Bostäder AB, ledamot

Tel: 0768-54 91 11
rickard.wallin@sd.se

Sekreterare
Tabita Wallentin

Ledamot
Christer Karlbom

Teknik -och Griftegårdsnämnden, ersättare

Suppleant
Hans Albertsson

Kommunfullmäktige, ersättare
Teknik -och Griftegårdsnämnden, ersättare

Suppleant
Johan Lundqvist

Suppleant
Benny Stridh

Valberedningen
Håkan Nyborg, sammankallande

Valberedningen
Niklas Lago, ledamot

Valberedningen
Hedvig Lindkvist, ledamot

 • Välbesökt föredrag av Jomshof

  Av administrator den 11 februari, 2016
  0

  På tisdagkvällen den 9 februari kom Richard Jomshof till länet, närmare bestämt Jönköping.

  Ett hundratal intresserade hade slutit upp och lokalen var packad till bristningsgränsen. Alla fick en stol att sitta på. Föreläsningen handlade om invandring och integration. Först gavs en kort förklaring av Socialkonservatismen som är SDs grundidé.

  Efter drygt två timmar inklusive kaffe och fralla kunde alla gå hem och ha med sig blandade känslor efter allvaret i föreläsningen. Allvaret för Sverige och framtiden.

 • Insändare: Slutnotan för vård till länets invandrare 68,4 milj per år

  Av administrator den 24 januari, 2016
  0

  Under sommaren 2015 ökade antalet asylsökande från ca 3 000 till i nuläget lite drygt 7 000 personer, som är placerade i länet.

  Lägesbilden har under vintern visat en oroande belastning för: Primärvården, Tandvården, Mediciner, Kvinnohälsovård/mödravård, Infektionsvård och smittskydd.

  Det går inte att blunda för kostnaderna invandringen belastar vården. I synnerhet som ständiga sparkrav läggs på sjukvården för att balansera upp kostnaderna. För närvarande är sjukhusen ålagda att spara 150 miljoner årligen i regionen.

  En del av vårdkostnaderna för invandrare täcks av staten. Närmare bestämt 36,4 milj/år (2014). Detta är schabloner för att täcka grundkostnader.

  Men det är inte slut där. Skattebetalarna i Jönköpings län går in och täcker upp via skattsedeln eftersom de statliga ersättningarna inte täcker alla kostnader.

  Beräkningar visar att med den situation som nu är får länets skattebetalare skjuta till 31,8 milj. kr för vård, sjukresor och utökning av busslinjer som genomförts.

  Slår man ihop de statliga schablonerna och det länets skattebetalare bidrar med landar notan på totalt 68,4 milj/år. Bara i Jönköpings län. För vård till nyanlända invandrare! Det är inte rimligt! Hade man valt en valt en politik från Sverigedemokraterna som begränsat invandringen i ett tidigt skede skulle situationen varit hanterbar. Det är den inte nu.

  Staten väljer därför att för 2016 skjuta till ett engångsbidrag till Region Jönköping på 59 milj kr (engångsbelopp) för att lösa det mest akuta. Sverigedemokraterna ville satsa alla dessa pengar i vården. Men övriga partier valde att lägga ca 14 milj på kultur och diverse integrationsprojekt som förmodligen kommer kommer att sluka pengar många år framöver.

  Samuel Godrén

 • Flyktingar åker hem på semester

  Av administrator den 3 januari, 2016
  0

  Sverige är känt för att vara det mest lättlurade landet i världen. Att få svenska bidrag är som att lura godis av barn. Ett tecken på detta framgår av följande TT-telegram:

  Gränspolisen i Skåne reagerar mot att flyktingar från Irak, som fått permanent uppehållstillstånd av skyddsskäl, ändå obehindrat gör resor tillbaka till Irak. Nu ska polisen börja tipsa Migrationsverket om fall, där skyddsskälen och uppehållstillståndet kan komma att omprövas, rapporterar TV 4 Nyheterna Malmö.

  Från Malmö Airport går sex ofta fullbokade plan i veckan till Irak. Bland resenärerna finns irakier som beviljats uppehållstillstånd i Sverige därför att de riskerar att fängslas, torteras eller dödas i sitt hemland. Ändå kan dessa personer resa till Irak och ibland tillbringa månader där, enligt tv-kanalen.

  Man är inte alls i behov av asyl om man genast kan åka tillbaka till hemlandet. Kan det vara ett sätt att komma åt svenska bidrag för att sedan återvända hem?

  Varför godkänner regering och riksdag asylregler som leder till detta?

  Varför låter sig svenska myndigheter att luras, om och om igen på skattebetalarnas bekostnad?

 • Från bloggen ”Det goda samhället” Nils Börje Tallroth

  Av administrator den 29 december, 2015
  0

  SVT har nyligen kommit ut med manualen ”Nya språkråd för att bättre spegla hela Sverige”, som ska ge medarbetare vägledning beträffande användningen av termer som till exempel ”svensk”, ”invandrare” och ”utrikesfödd”. Manualen avråder också från vaga, ofta ”fel”, använda uttryck som ”människor med etnisk bakgrund”. Utgångspunkten är enligt SVT att människor ”ska få definiera sig själva”.

  Bakgrunden till initiativet är, förklarar Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT, att ”Sverige är ett land i förändring och att SVT:s medarbetare måste vara säkra att de formulerar sig inkluderande i arbetet med mångfaldsfrågorna”. Lagercrantz uttrycker också en förhoppning om synpunkter på manualen även från personer utanför SVT och anger att den finns på den här web-adressen: Sverigespegling på SVT Nyheter.pdf. [i]

  Här är några exempel på språkliga innovationer som SVT:s medarbetare förutsätts använda:

  Ordet ”invandrare” bör helst undvikas eftersom det fått en negativ klang; i stället bör termer som ”utrikes född” eller ”de som bor i Sverige” användas för personer som bor i Sverige men som inte är medborgare.
  Invandrartäta områden bör kallas ”socialt/ekonomiskt utsatta områden”.
  Termen ”segregerad skola” kan användas, men SVT:s medarbetare bör nogsamt ange vari segregeringen består genom tillägg som ”skolan har låg andel elever med högutbildade föräldrar”.
  Termen ”förort” ska helst undvikas då den anses vara ett ”schablonbegrepp”.
  En utlandsfödd islamist som är svensk medborgare och reser till Mellanöstern för att kriga för ISIS/Daesh ska kallas ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister”.
  Uttryck som ”färgad” eller ”afrikanskt ursprung”, ofta använda av polisen när de beskriver efterlysta våldsbrottslingar, bannlyses. Däremot är det i ett brottsmål korrekt att påpeka att en person är ”vit, ljushyad, rödlätt” eller har ”östasiatiskt utseende”.
  Beskrivningar som ”svart” och ”mörkhyad” godkänns, men bör användas med ”försiktighet”.
  Ett språk är inget statiskt kommunikationsmedel – det förändras ständigt. Svenskan har under senare år sett nya ord som papperslös, utanförskap, nybyggare, och kulturberikare. Men det är principiellt oroande när ett statligt företag, med dominerande ställning i informations- och underhållningsflödet, börjar styra språkutvecklingen efter sina egna syften. Samtidigt som jag har förståelse för Lagercrantz initiativ ser jag SVT:s språkmanual som ett oroande exempel på vad Orwell kallade newspeak i sin klassiska bok ”1984”.

  Newspeak är i Orwells bok ett av regeringen kontrollerat språk vars syfte är att begränsa individens tankefrihet. Orwell varnar att en regering som skapar språket och bestämmer hur det används till slut kan kontrollera tänkandet hos sina medborgare.

  Vår tid har sett många makthavare som insett betydelsen av kontroll över språket. Barbara Lönnqvist, professor i ryska, säger i en aktuell kommentar till nyspråk i Ryssland, att ”Kreml har fått makt över TV-stationerna och det är där det språket utvecklas.” [ii] Förslaget att kalla en islamist som reser till Mellanöstern för att kriga för ISIS/Daesh för ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister” är ett exempel på Orwells nyspråk.

  ”Språk är makt. Språk är också politik. Språk signalerar normer”

  SVT:s initiativ berör allvarliga frågor om det svenska samhällets framtid. SVT, finansierat av svenska skattebetalare, bör inte ha makt att självständigt bestämma sitt språk. Initiativet bör därför lyftas över till en parlamentarisk kommitté med bred representation.